Τα Blog μου

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

ISO 9001:2008

Η πρώτη μου παρουσίαση για τις αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008.
Η παρουσίαση βασίζεται στο DIS 9001:2008, η τελική έκδοση αναμένεται να μην έχει σοβαρές αλλαγές απο το DIS

Δείτε την παρουσίαση στο www.greekquality.com\library